Hart- en Longrevalidatie

Hartrevalidatie

Hartproblemen, zoals stentomplantatie, hartinfarct, hartfalen, hartoperatie, kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Een goede begeleiding voor een optimaal herstel is noodzakelijk.

Een cardiaal revalidatieprogramma heeft als doelstelling om zo optimaal mogelijk terug te functioneren in het dagdagelijkse leven.

De kinesitherapeut maakt samen met de patiënt een individueel oefenprogramma, bestaande uit een combinatie van:

  • Uithouding

  • Kracht

  • Stabiliteit

Om zo de doelstelling van de patiënt zo goed mogelijk te behalen.

Voor elke trainingssessie worden de nodige parameters genomen:

  • Bloeddruk

  • Hartslag

  • Saturatie

  • Peakflow

  • Glycemie

 

Afhankelijk hiervan kan het individueel oefenprogramma aangepast worden zodat alles op de een veilige manier gebeurd.

Longrevalidatie geeft je meer lucht!

 

Wie een longaandoening heeft, komt vaak adem tekort. Door talloze ontstekingen in de longen en het niet meer functioneren van de longblaasjes kunnen vervelende klachten ontstaan zoals benauwdheid, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, gewichtsverlies en afname van spierkracht. Al deze klachten die door de longaandoening worden veroorzaakt, kunnen invloed hebben op jouw dagelijkse leven en daarmee jouw kwaliteit van leven verminderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een longrevalidatie trainingsprogramma op maat het inspanningsvermogen verbetert, de slijmproductie vermindert en de kortademigheid doet afnemen.

Revalidatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.