Manuele Lymfedrainage Vodder

Het Lymfenstelsel

Het lymfevaten stelsel draineert het lymfevocht via lymfevaten, lymfebanen en lymfeklieren.
Het lymfestelsel heeft een belangrijke immuniteit functie, maar voert ook lymfevocht af via deze banen om de vochtbalans te garanderen.
Dit lymfevocht heeft een voedende en zuiverende functie. Door trauma, ziekte of stress wordt deze functie bemoeilijkt en in dit geval kan de drainage van lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

Wat is lymfedrainage Vodder

Manuele lymfedrainage Vodder is een massage techniek  met een traag ritme in specifieke richtingen om de lymfebanen en lymfeklieren te stimuleren. De vochtdoorstroming wordt bevorderd, de vochtstagnatie verminderd, stress verminderd en het immuunsysteem verhoogd.

Manuele lymfedrainage Vodder kan toegepast worden bij zeer veel klachten en kan gecombineerd worden met andere therapievormen.

Behandelbare klachten

 • Verstuikingen & bloeduitstortingen

 • Spierpijnen & spierletstels

 • Dystrofieën

 • Reuma (ontstekingen)

 • Keel-, neus- & ooraandoeningen

 • Zwellingen (oedeem)​

 • Klachten zenuwstelsel​

 • Huidproblemen​

 • Longaandoeningen

 • Bloedcirculatiestoornissen

 • Orgaanklachten

Manuele lymfedrainage wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.